Farosh Loader

FaroshX Shipping Tariff

 

FaroshX Shipping Tariff

Sr.

Weight

City

Zone A

Zone B

1

0kg – 0.5 kg

110

130

150

2

0.5kg - 1kg

120

160

180

3

City 1kg – 3kg Zone A, B 1kg – 2kg

120 first kg 75% addition kg

160 first kg 65% of addition kg

180 first kg 65% of addition kg

4

City 3kg - 6kg Zone A, B 2kg - 6kg

325 for 5 kg 65 for additional kg

325 for 5 kg 65 for additional kg

375 for 5 kg 75 for additional kg

5

City 6kg - 20kg Zone A, B 6kg - 20kg

425 for 10 kg 50 for additional kg

425 for 10 kg 50 for additional kg

475 for 10 kg 65 for additional kg

1

20kg >

25 / kg

35 / kg

45 / kg